Az ÁOK vezetősége, a szervezeti egységek és az intézetek vezetői korábban is támogatták azokat a programokat és kezdeményezéseket, melyek a dolgozók és a hallgatók egészségi állapotát, jóllétét hivatottak szolgálni, javítani.

A jelenlegi kari egészségterv keretein belül ezek az elhatározások tovább erősödtek és a karon dolgozók és tanulók egészsége végre egységes keretben, az Orvostudományi Karhoz méltó módon, kiemelten kerül kezelésre.

Az egészségi állapotunkat számos dolog befolyásolja. A köztudatban általában az étkezés és a mozgás fontossága kap hangsúlyt, ugyanakkor egy munkahelyen vagy egy oktatási intézményben további szempontok is érdekesek. Így például, hogy mennyit és milyen székeken ülünk a nap folyamán, milyen a megvilágítás, ill. hogy van-e időnk például kulturált körülmények közt étkezni, vagy milyen a kapcsolatunk kollégáinkkal, oktatóinkkal, hallgató társainkkal.

A kari egészségterv folyamata során ezek is figyelmet kapnak, sok más szempont között, annak érdekében, hogy mind a hallgatók, mind a munkatársak jobban érezzék magukat a bőrükben.

Az egészségterv módszere

Az egészségtervezés módszere komplex folyamat.

Első lépésként kérdezünk és körülnézünk. Kipuhatoljuk, hogyan gondolkodnak az itt dolgozók és tanulók a saját egészségükről, az őket körülvevő világról, és e kettő kapcsolatáról. Megkérdezzük őket, hogyan érzik magukat a mindennapokban és a Karon működő közösségben. Megkérdezzük a döntéshozókat is. Megnézzük a dokumentumokat, amelyek a karon működő folyamatokat írják le, ill. vezérlik. Már ezen a lépcsőn elindul a tudatosodás, keressük és gondozni kezdjük ezeket a sarjadó szándékokat, amelyek egymást kezdik inspirálni. Az első szakasz végén visszatükrözzük, megmutatjuk az összegyűjtött információt.

A második lépcsőben azonosítjuk a kulcselemeket a talált információtengerben. Összefüggéseket keresünk köztük. Azonosítjuk a felmerülő igényeket, szükségleteket.

Harmadik lépcsőként nyomvonalakat rajzolunk, melyek mentén az elkövetkezendő időszakban haladhatunk. Közben egyre többekben tudatosodik, hogy a mindennapi szokások, a környezet milyen hatalmas erővel bír jóllétükre. Megfogalmazzuk jövőbeli céljainkat, azt, hogy hová szeretnénk érkezni. Milyen közösséget, környezetet, hangulatot képzelünk el magunknak néhány év múlva. Hogyan élnénk szívesen itt a mindennapjainkat.

A negyedik lépcső során az elképzelt nyomvonalra állomásokat jelölünk ki, dátumokkal, tennivalókkal, eseményekkel. Együtt. Az eddig összegyűjtött igények, javaslatok alapján. Mindenki számít.

Ötödik lépcső: Elindulunk a nyomvonalon, megyünk és megyünk… Haladunk előre, ha kell korrigálunk, rugalmasan válaszolva a felmerülő igényekre, s mindeközben használjuk az újonnan adódó lehetőségeket

Hatodik lépcső: Célállomás: oda érkeztünk, ahová szerettünk volna? Hogyan érezzük magunkat mindeközben? Utolsó lépcsőként megvizsgáljuk, hogyan működtünk haladás közben, mennyi forrást használtunk fel, s közben a kitűzött célállomás elérésén túl miben gyarapodtunk, miben fejlődtünk még.

Aztán kezdődik a ciklus elölről…

Természetesen a lépcsők nem mindig válnak élesen el egymástól, hiszen a megvalósítandó események közben észlelhetünk olyan jelenségeket, amelyek a következő akcióterv kidolgozásának alapjául szolgálhatnak. A lényeg a figyelmesség, tudatosság, rendszeresség. A vezérlőelv mindig az itt tanuló és dolgozó embereke egészsége, jólléte.

Az egészségtervezés lépcsői

  1. Állapotleírás
  2. Helyzetelemzés
  3. Stratégiák felállítása, célok kitűzése
  4. Akcióterv
  5. Akciók megvalósítása
  6. Feedback, monitoring

A kezdetektől napjainkig

2017. június: az Egészségfejlesztő Egyetemek program kapcsán megfogalmazódik az egészségterv megvalósításának ötlete – egyelőre kari szinten

2017. december: egészségfejlesztési koncepció benyújtása a dékáni vezetőséghez (koncepció feltöltött dokumentumként)

2018. január: a Dékáni Tanács egyhangúlag támogatja a Kari Egészségterv megvalósítását

2018. április: az első egyeztető fórum a különböző szervezeti egységek vezetőivel – a munkatársak kérdőívének megalapozása

2018. június: munkatársak egészségmagatartását, igényeit felmérő kérdőív kitöltése

2018. november: hallgatók egészségmagatartását, igényeit felmérő kérdőív kitöltése

2018. december: a dékáni vezetőség – megismerve az eddigi adatgyűjtés eredményeit – támogatólag jóváhagyja a 2019-es ütemtervet és új kezdeményezéseket indítványoz a kar polgárainak egészségi állapotát javítandó

2019 január-február: a karon dolgozók és tanulók jóllétének támogatására weboldal és kampányterv előkészítése