Áprilisban elindult a kari egészségterv honlapja, a yourlife, aminek célja, hogy érezzék jobban magukat a bőrükben az ÁOK munkatársai és hallgatói. Ennek érdekében hasznos tanácsokkal, szolgáltatásokkal, érdekes és fontos hírekkel szolgálnak, egyben várják az olvasók visszajelzéseit, ötleteit is arra vonatkozóan, hogyan lehet még jobb, hatékonyabb az általuk kínált együttműködés. A táplálkozás, a mozgás, a dohányzásról való leszokás, valamint a lelki problémák feldolgozása mind részét képezik ennek, továbbá mindaz, ami a közérzet javulását eredményezheti. Az egészségterv projektjének megálmodója, koordinátora dr. Horváth-Sarródi Andrea, az Orvosi Népegészségtani Intézet egyetemi tanársegédje, aki life coach-ként is részt vesz a konzultációkban.

Schweier Rita írása

Andi interju 1

- Miért épp egy egészségtervről álmodott?

- Részt vettem egy magatartástudományi konferencián, ahol beszéltek az egészségfejlesztő egyetemekről egy WHO-kezdeményezés nyomán. Ez adta az apropót ahhoz, hogy elgondolkodjam, miként lehetnénk mi is ilyen intézmény. Eddig főként a hallgatókat célozva vettem részt a különböző, egészségmagatartással kapcsolatos belsős és külsős programokban, ám ez az egészségfejlesztő projekt ráébresztett arra, hogy igazán akkor lehetünk hatékonyak, ha a kar dolgozóit is bevonjuk, és együtt kezeljük a diákokkal. Addig jórészt a hallgatók lelki egészségével foglalkoztam, ez a PhD-témám is, és ezen alapultak az egészségfejlesztés kurzusaim is.

- 2017-ben el is indultak a kezdő lépések az egészségterv megvalósításának irányába.

- Ahogyan 2017 júniusában hazatértem a konferenciáról, máris megkerestem a javaslatommal az igazgatónkat, dr. Kiss Istvánt, majd pedig dr. Czopf László dékánhelyettest. Mindketten a támogatásukról biztosítottak, ahogyan dr. Füzesi Zsuzsanna professzor asszony, és dr. Duga Zsófia, a Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetője is. Később a Dékáni Tanács is jóváhagyta a program indítását, akkoriban még dr. Miseta Attila vezetésével.

- Volt-e mintájuk az egészségterv kidolgozásában?

- Van ennek egy alapvető metodikája, aminek a mentén lehet haladni, de mivel minden egyetem más, ezért teljességgel nem lehet ezt adaptálni. Ez adja a specifikumát is: csak akkor lesz hatékony, ha sikerül az adott közösségre szabni, nevezetesen a karunk „társadalmára”. Első körben arra gondoltunk, hogy nálunk alkalmazzuk, később pedig az sem kizárt, hogy kiterjesztjük a PTE egészére, mivel az egyetem vezetősége is nyitott rá. Indulásként a dolgozóknak küldtünk ki egy kérdőívet, és már ezt követően is sok megkeresés, gratuláció érkezett hozzánk, aminek nagyon örültünk. Olyanok is voltak, akik önkéntesként ajánlották fel a segítségüket, és ez komoly inspirációként hatott ránk. Már a kérdőívre adott válaszokból is látszott, hogy hova kell helyeznünk a fókuszt, amit később erősítettek a hallgatóktól érkezett visszajelzések is, akik fél év elteltével kapták meg a kérdőíveket. Ezek részletes feldolgozása még most is tart.

- Szükség volt egyáltalán ezekre a kérdőívekre? Mindannyian tudjuk, hogy sok gyümölcsöt kellene ennünk, sokat kellene mozognunk, elhagynunk a cigarettát és az alkoholt, pihenni eleget, és oldani magunkban a feszültséget ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

- Valóban tisztában vagyunk ezekkel a nyilvánvaló igazságokkal, ugyanakkor hasznos, ha ezeket a tényeket objektív, leírt adatokkal igazolni is tudjuk, a tervezéshez pedig elengedhetetlen, hogy pontosan lássuk, milyen irányba mozogjunk. A projekt enélkül nem lenne hiteles. Azért is fontos volt megkérdeznünk az érintetteket, mert ezáltal is érezhették, hogy számít a véleményük, valóban odafigyelünk arra, ők mit gondolnak, milyen elképzeléseik vannak a saját jóllétükről.

Még a dékáni vezetés számára is tudtunk meglepő információkkal szolgálni, mert sok olyan kérdést tettünk fel - nyitott válaszadási lehetőségként -, amelyek előhívták a figyelmet érdemlő, fontos válaszokat. Ezek eddig jórészt a hallgatók lelki egészségével voltak kapcsolatosak: arról írtak, milyen nagy a nyomás rajtuk, és milyen „lelki edzésnek” vannak kitéve azóta, hogy bekerültek a karra. Nagy lenne az igényük arra, hogy partnerként és leendő kollégaként tekintsenek rájuk. Azt is panaszolták, hogy bár tisztában vannak az egészséges életmód kritériumaival, ám ezt sem időben, sem logisztikailag nem sikerül megvalósítaniuk. Az ebben való segítségadás nagy kihívást, feladatot jelent számunkra.

- Az Önök küldetése valójában sokkal többről szól, mint üzemeltetni egy honlapot, és csatolni hozzá programokat, szolgáltatásokat. Egy szemléletformálási folyamatba fogtak bele, amihez komoly elhivatottság és összefogás kell. Legyünk őszinték: nem lehetetlen ez a küldetés?

- Lehet, hogy lehetetlen, de mi megcsináljuk! / nevet – a szerk. / Az biztos, hogy gyors változás nem várható, és az eredmények is csak hosszabb távon látszanak majd. A sikerhez nagyfokú tudatosság szükségeltetik minden közreműködő részéről. Fontos, hogy lássuk, az apró dolgok is befolyással vannak nemcsak a hangulatunkra, a jóllétünkre, hanem a teljesítőképességünkre is. A projekt legfontosabb értékének azt tartom, hogy lehetőséget teremt az alulról jövő kezdeményezések megvalósítására, amelyek a hosszabb távú sikerességet is biztosítják.

- A közös gondolkodásra számtalan mód nyílik: a honlapon javasolni, üzenni is lehet bármely témában. Alapjaiban hogyan fogadták az emberek a honlapot? Milyenek a visszajelzéseik április óta?

- Nagyon pozitívak a visszajelzéseink. Tetszik az embereknek az egyszerűsége, az, hogy nem nagy mennyiségű adathalmazt olvashatnak rajta. Úgy vélik, hogy nyugalmat, harmóniát áraszt, barátságosnak tartják. A honlap külsős hálózatról is elérhető, és már több pécsi polgár is megkeresett minket azzal, hogy szívesen adna ingyenes vagy kedvezményes lehetőséget a hallgatóknak jógaórára, vagy más típusú szolgáltatásra. Tervezzük, hogy ezeket a felajánlásokat a hallgatói önkormányzattal közösen összegyűjtjük és közreadjuk. A karon dolgozóknak is számos lehetőséget kínálunk majd, ezekről tájékoztatni is fogjuk őket. Ez azért is fontos, mert sokan azt sem tudják például, hogy a karunktól öt percnyire, a botanikus kertnél van egy felújított, külső futópálya, és az ugyancsak ott található uszoda is kedvezménnyel igénybe vehető. Ha erről informáljuk őket, biztosan lesznek, akik kihasználják ezeket a mozgási lehetőségeket.

- A honlap módot nyújt a konzultációra is, azaz segítségadásra is lehetőség van.

- Valóban, erre is remek bázist jelent, és már vannak is megkereséseink. Legutóbb az egyik munkatárs jelentkezett dietetikai tanácsadásra, de hozzám is jöttek coachingot igénybe venni. A honlap mellett a Facebookon is tartjuk a kapcsolatot a munkatársakkal és a hallgatókkal, bár utóbbiakat jórészt az Instagramon érjük el. Fontosnak tartjuk a személyes kontaktust is, amit a különféle rendezvényeken való megjelenésünkkel tudunk biztosítani.

- A négy alaptéma mellett – ami a táplálkozás, a mozgás, a lelki egészség és a dohányzás – van egy „Tudtad-e?” rovatuk is, ami érdekes, rövid információkat közöl például arról, hogy a tojás hol öregszik jobban, szobahőmérsékleten vagy a hűtőben. Gondolom, komoly ötletbörzéket tartottak, mielőtt a végleges profil kialakult.

- Igen, maratoni egyeztetéseket folytattunk a honlap felépítéséről, a design-ról és a mondanivalóról is. Profi grafikusok és marketing szakemberek segítettek ebben. A legnagyobb nehézséget az jelentette, miként tudunk több generációhoz is szólni úgy, hogy mindannyian nyitottak legyenek az általunk közölt információkra. Egyelőre úgy tűnik, sikeres volt az elképzelésünk, bár sokat töprengtünk például a színpalettán, az alapszínek használatán is, hogy ne legyen sem túl színes, sem túl komor. A „Tudtad-e?” rovat azért lehet érdekes, mivel az ebben foglalt témákkal nap mint foglalkozunk, ezért érzelmileg is megérintenek bennünket.

- A honlapon hat munkatárs neve szerepel – ennél nagyobb a csapatuk?

- Ez a szűk szakmai stáb, de mellettünk még számos háttérmunkatárs van, és sok-sok segítő, akiknek ugyancsak hálásak vagyunk. Itt meg is említem néhányukat: Varga Zsuzsanna, a Dékáni Hivatal vezetője, dr. Duga Zsófia, a Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetője, dr. Grama László, aki a honlapot programozta és karbantartja a rendszert, valamint Szabó Gábor, aki a tartalmak kialakításában működött közre. Intézetünkben komoly háttérmunkát végez dr. Girán János kollégám, ő készítette a döntéshozói interjúkat, illetve a dokumentumelemzéseket, és a többi statisztikai munkában is oroszlánrészt vállal. A grafika elkészítésében Koltai Dávidnak és Hegyi Dávidnak köszönhetünk sokat, a Közgazdaságtudományi Karról pedig dr. Szűcs Krisztián, dr. Nagy Ákos és Jakopánecz Eszter munkája volt nélkülözhetetlen a kommunikációs folyamatok elindításában. Fontos megemlítenem továbbá a Nyelvi Intézet munkatársait, akik az anyagok angolra fordítását végzik majd.

- Várhatók-e további fejlesztések a honlappal kapcsolatosan?

- Ami most látszik, az egyelőre az indulási stádium, de már a kezdetektől van egy grandiózusabb terv a fejünkben. Jelenleg az a legfontosabb, hogy naprakész legyen és elérje a számunkra lényeges célcsoportokat, akiket időben értesíteni tudunk mindarról, ami az ő jóllétük érdekében történik. Ettől lesz élő és aktív ez a kapcsolat, és ezáltal tudnak az alulról jövő kezdeményezések is megvalósulni. Célunk továbbá, hogy olyan informatív, tudományos alapokon nyugvó anyagokat tudjunk megosztani az olvasókkal, amelyek rövidek és figyelemfelkeltőek. Mindemellett szeretnénk összegyűjteni az általunk lényegesnek, hitelesnek tartott webhelyek linkjeit, amik között lehet böngészni, olvasgatni, és amik tematikusan szerepelnének a honlapon. Igyekszünk a már meglévő személyes hangvételt megőrizni, és még több miniportrét szerepeltetni. Ezek arról szólnának, hogy mit jelent az egészség vagy a sport egy-egy hallgatónknak vagy dolgozónknak, ők miként tudják beiktatni az életükbe az egészségük védelmére szánt perceket. Célunk ezzel, hogy magunk közül is találjunk példaképeket, akik elhitetik, hogy a mi környezetünkben is lehetséges tenni és küzdeni a jóllétünkért, avagy a jobb létünkért.